Porady

DOFINANSOWANIA PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE I MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

Jeśli pacjent ma problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebuje sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

1. W przypadku, gdy nie masz wystarczającej kwoty, aby pokryć udział własny lub cena zakupu jest większa niż limit wyznaczony przez NFZ wyżej wymienione instytucje będą w stanie pokryć nawet do 150% limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy oraz 100% zapłaconej kwoty udziału własnego, (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 •  Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 •  Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 • Numer NIP.

 

Dofinansowanie sprzętu nie refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Zdobycie dofinansowania na poniższy sprzęt będzie się nieco różnić, zatem pierwszym krokiem będzie uzyskanie zamiast zlecenia specjalnego zaświadczenia z zaleceniem używania któregoś ze sprzętu pomocnego w rehabilitacji lub w likwidowaniu barier architektonicznych, a następnie zgłosić się bezpośrednio do PCPR/MOPS z fakturą "pro forma" (kosztorysem) od naszej firmy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowań z PCPR/MOPS jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt toaletowy (np. rower do ćwiczeń, mata do masażu, krzesło sedesowe) - dofinansowanie stanowiące do 60% wartości sprzętu, sprzęt likwidujący bariery architektoniczne: schodołazy, podnośniki transportowo-kąpielowe, podnośniki wannowe, rampy podjazdowe-dofinansowanie stanowiące do 80% wartości sprzętu.

 

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.
 •  Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 •  Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 •  Numer NIP.
   

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.



Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Jest to dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu np.: łóżka rehabilitacyjnego, handbikes, schodołazu, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, ramp do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym, ale również prace budowlane. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu lub wykonanych prac.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
 • Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
 • Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

o nas refundacja dla personelu medycznego przychodnie
i lekarze
kontakt